domenica 26 luglio 2015

A ME' MATRI di Gianni Farruggio

A ME MATRI
Tu mi criscisti, mi mannasti a scola...
e poi mi mittisti l‘ali e mi dicisti...vola.
E iù vulai 'ntra paisi strani,
senza pinzari ca ti lassai 'nte peni.
Partii,..ti lassai sula,
comu na varca senza vela,
a testa frasturnata...l‘occhi chini,
e senza sangu 'nta tutti li to vini!
Ti lassai sula... partii luntanu,
ma vidu ancòra ca mi stenni a manu,
mi salutavi e mi dicevi torna,
t‘aspettu cca, cuntu li me jorna.
Ora c'haiu furriatu menzu munnu,
e l'haiu vistu quasi 'nsinu 'nfunnu,
ora m'arriposu e pensu a tia,
ccu tantu amuri e tanta nustalgia.
E pensu quantu beni mi vulevi,
e quanti cosi beddi mi dicevi;
attentu, non sudari...s‘annunca t‘arrifriddi,
e duci duci mi mittevi i manu 'nte capiddi!
M‘accarizzavi, mi strincevi forti...
siparari ni po' sulu la morti!
La morti 'npitiusa t‘arrubbau,
e luntanu...luntanu di mia ti purtau!
Si fici tardu, passànu li me anni,
tra gioi, duluri e sacrifici ranni!
Stancu é u me cori, stanca é la testa,
ma prestu n‘incuntramu e sarà festa!

Gianni Farruggio

Nessun commento: