giovedì 11 febbraio 2016

CARZARA - popolare -

CARZARA

Carzara fabbricata a l'Ucciarduni,
ca cu la fici la sappi ben fari;
attornu attornu cc'è lu bastiuni,
cci su' li finistreddi pr'affacciari.
Tempu di stati ci coci lu suli,
tempu di 'nvernu nun si cci po' stari.
Su' carzaratu 'nta stu cammaruni,
me matri veni e 'un ci pozzu parrari.

(Uccello, carcere, p.48, n.6)

FOTO : Ucciardone Palermo

Nessun commento: