mercoledì 10 febbraio 2016

VULUNTARIATU Armando CarrubaVuluntariatu quannu 
manu strinciunu manu 
'ntò tempu libberu
e 'u cori canta
a la vita ca curri

Quannu manu rialunu
a autri manu
dignità d'essiri
caluri suciali 'i sulidarietà
'ntà 'stu munnu 'i cartuni

Quannu vrazza abbrazzanu
frati 'n malura
sarbano arti e cultura
dunannu 'na risata
a ccu ddà risata disiò

Vuluntariatu n'organizzazioni
che dittu in ddu paroli
nun rispunni ppi nenti
'a logica ddo' prufittu
o dirittu pubblicu...

Armando Carruba


Volontariato, quando /mani stringono altre mani/ nel tempo libero/e il cuore canta/e la vita corre/ Quando mani regalano/ad altre mani/ dignità d'essere/ calore sociale di soliedarietà/ in questo mondo di cartone/ Quando braccia abbracciano/ fratelli in difficoltà/ conservano arte e cultura/ donano una risata/ a chi ha desiderato quella risata/ Volontariato un'organizzazione che detta in due parole/ non risponde per niente/ a logiche di profitto o diritto pubblico.

Nessun commento: