martedì 9 febbraio 2016

SITI D'AMURI Armando Carruba

Sentu ca ci ssì
sentu 'u tò scantu
sentu 'a tò calura
'u tò duluri, 'u friddu.
Ascutu a tia 
e tu ascuti a mia...
natu 'ntà mari senz'acqua.
Chiuru l'occhi
e ascutu 'u scuru
ppi truvariti.

Armando Carruba 

Nessun commento: