lunedì 1 febbraio 2016

TESTAMENTO DI CARNEVALE

Lassu a varba a un scappuccinu
ca cci servi ppi scuparinu;
o pramenti a un manuvali
ca cci servi pp'allattari

Lassu i capiddi o varbirieddu
ssi nni fa nu beddu pinzieddu

Lassu a casa e lu tirrinu
(chistu si sa!) a nu parrinu

Li vuredda a li massari
ci servunu ppi cordi i carricari

Lassu a méusa a Don Papé Aprili
ssa bagna 'ntò sali e ci bivi!

U cularinu a li viddani
si lu cociunu cu li favi

Tutta a panza si la vò
ju la lasso a Don Ciaciò

Lassu i peri a Cicciu 'u Zoppu
ca camina sempri a croccu

Lassu u fichitu cu purmuni
a Turi u Niuru cicaluni
L'arrimina na patedda
e s'u vinni un sordu a fedda

Li cacati a li scarpari
ca cci sevunu pi 'ncirari

La curata sana sana
ju la lassu a la mammana
Chisti aggenti su 'nzignati
sempri scippunu curati

Lassu a testa cu i corna tisi
a tutti i Pasquali ddo' paisi

E criati ci lassu i buttuna
l'nfurraccinu e patruna;
o puramenti a Mastru Iacintu
si fa stasira u sucufintu

Lassu i denti all'esatturi
ca n'arrusica tutti l'uri

Lassu a lingua cu rraricuni
a qualchi avvucatu chiacchiaruni

Lassu all'ultimu u strumentu
e sbirri ca fanu u pignuramentu 

Nessun commento: