martedì 16 agosto 2016

ACCUSSI' E' SUDDU VI PARI (?) di Armando Carruba


Amuri certu è 'na puisia,
'na musica 'nta' l'aria, 'na magìa.
Lu calculu 'n amuri nun servi
vivi 'u tempu a tutti i banni!

Nun c'entra: "si mi cerca iddu m'ama
e se nun mi cerca 'u cori stuta"
L'amuri ppi sapillu nun è circatu
ma chiddu co' to' cori ha sintutu!

In amuri tempu nun si talìa
macari un secunnu é magìa
E' 'n attimu di musica di cori
un jocu 'i focu ddo' caru amuri

Putissi sdivacari cchiù paroli
chiacchiri persi nun c'è unni jiri
ti dicu sulu prima di parrari
ssi sicura di sapiri amari?

Armando Carruba


Nessun commento: