mercoledì 3 agosto 2016

Chi vita di Armando Carruba


 Chi vita
Chi vita 'sta vita
ammuttata ogni jornu 
 mentri ti sfuji
comu ancidda 'nté manu

Chi vita 'sta vita
quannu chianci
sentennu  canzuni
ccu 'na risata 'ntò cori

Chi vita 'sta vita
quannu capisci
ca é inutili luttari
e nun c'è unni jiri

Chi vita 'sta vita
fatta di nenti
ma è gioia 'ranni
macari accussì

Armando Carruba (3/7/2016)da PensieriParole

Nessun commento: