sabato 6 agosto 2016

CIURI CIURI musicata da Francesco Paolo Frontini

Canzone popolare
CIURI CIURI
Ciuri di ruvittari e Spini santi 
siddu passannu cantari mi senti
nun Cantu ne' p'amuri ne' p'amanti
picchi mancu mi passi pi la menti....
Ciuri ciuri Ciuri di tuttu l'annu l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.............
Ciuri di rosi russi a lu sbucciari
amaru l'omu chi la fimmina criri
amaru cu si fa ' supraniari
lustru di paradisu nun ni' viri
Ciuri ciuri Ciuri di tuttu l'annu l'amuri ca mi dasti ti lu tornu...
Lu sabatu si sapi è allegra cori
Biatu cu avi bedda la mugghieri
Cu l'avi bedda ci porta i dinari
Cu l'avi brutta ci mori lu cori
Ciuri ciuri Ciuri di tuttu l'annu l'amuri ca mi dasti ti lu tornu........
Si troppu dispittusa tu cu mia
Cadu du lettu si mi ' nzonnu a tia
Sì brutta nta' facci e 'nta' lu cori
Cu tia non mi vogghiu maritari.
Ciuri ciuri Ciuri di tuttu l'annu l'amuri ca mi dasti ti lu tornu......
(La musica per questo testo è stra scritta nel 1883 dal compositore Siciliano Francesco Paolo Frontini)
Esistono varie versioni del testo.
Provate a canticchiare

Nessun commento: