venerdì 6 gennaio 2017

'A BEFANA SICILIANA di Palma Mineo

La viriti? È veru bedda,
‘na scocca àvi pi ogni mascidda
gira pi curtigghia e vanedda,
sempri juculana, picciridda.
Di stiddi e luna è vasata,
di pani e sali si nutrica,
è di l’aceddi arruspigghiata,
vecchia, d’‘i picciriddi amica.
Chidda nostra ch’è bedda tisa
àvi la casa supra ‘u munti,
quannu scinni a fari a spisa,
cu carta e pinna fa li cunti.
Tuttu l’annu fa ‘u susi e assetta,
di la notti a l’agghiurnari
idda, va jinchennu ogni quasetta
attapanata a trabuccari
e a cavaddu a la so scupa,
ch’è tutta fatta di giummarra,
curri, vola, nun si sdirrupa
però ‘na casa nun la sgarra.
Basta chi viri picciriddi
cu la so gonna arripizzata,
sia fimmineddi o masculiddi
ddà, lesta, fa la so firmata.
Poi, posa ‘a truscia cu li doni,
si strinci forti ‘u fazzulettu,
li va spartennu a tosti e boni
cu veru amuri e tantu affettu.
Sutta lu vecchiu fazzittuni,
dopu chi nesci d’ogni porta,
metti nta ‘u saccu lu carvuni,
ritorna ‘n casa stanca morta,
s’assetta lesta nta ‘n agnuni
e ricumicia già a pinsari,
mentri rimina lu cufuni
a li rigali d’accattari.
Fa chiù di milli sacrifici,
idda, cumincia a sparagnari,
ma resta muta, nun lu dici:
sti nichi voli accuntintari.
Dopu Natali e Capudannu,
si c’è sciroccu o tramuntana,
iddi, l’aspettanu vuciannu:
evviva la “Befana Siciliana”.

                  Palma Mineo

Nessun commento: