sabato 7 gennaio 2017

LEGGENDA SIRACUSANA "LE SORELLE CALLIPIGIE" armando carruba

'Sta liggenna passassi muta muta, si nun fussi ca è scritta 'ntà 'na pareti ddo' saluni Bursillinu 'o palazzu Vermexiu.

C'eranu 'na vota ddu' picciotte beddi... ma beddi ca quannu spuntavanu. 'u suli squagghiava! le picciotte callipigie, ca ppi ccu' nun ha fattu i scoli auti comu a mia che i fici a Enna, e nun havi studiatu 'u grecu; callipigie veni 'a diri ca havi nu beddu sfadda seggi !... comu dici lei? nun 'u capìu? Scusi quannu lei va a farti visita e s'assetta chi fa? s'assetta tuccannu 'a seggia appuntu cco' la parte del corpu ca pp''ssiri educati chiamamu sfadda seggi, datu ca n'assittata oggi e nautra dumani a seggia si sfadda!

Due picciotte beddi beddi BEDDI... e 'n jornu... si misinu 'a nura (cioé senza vistina) davanti a 'n picciottu ca passava di docu! E ci dissuru di giudicari ccu era a cchiù bedda!

Ppi Zeus, Giunoni, Afroditi e tutti i dei dell'Olimpu! 'U picciottu arristò comu a chiddu, e scoppò di tutta corsa ca mai aveva currutu tantu, ppi chiamari a so' frati.

E quannu 'u frati appurò ca tuttu chiddu ca c'aveva cuntatu era vero ci fici a dichiarazione i matrimoniu 'a biunna e so' frati - mancu veru ci parsi - si pigghiò a bruna.

Vissero tutti filici e cuntenti e nuautri cca' ca nun vistimu nenti....

Nessun commento: