mercoledì 25 gennaio 2017

LU MACCU - Armando Carruba -

'U MACCU

Pigghiati un chilu scarsu di favi sicchi di chiddi cucivuli e mittitili dintra 'na pignata cu acqua pocu salata pi 'na notti sana.
Appena fa jornu, cu lu vostru commudu, pigghiati 'sta pignata accussì comu si trova e mittitila supra 'u focu; focu lentu e vampa mudirata. Quannu li favi squagghianu scinnitili, ammaccatili cu 'na furchetta facennu 'nu beddu puré; juncitici 'n'anticchia d'ogghiu 'i casa e manciati!

MACCO

Lasciate, per una notte intera, 800 gr di fave secche in acqua poco salata. L'indomani, trasferite la pentola sul fuoco e lasciate cuocere a calore moderato e a fiamma schermata. Quando le fave saranno cotte, schiacciatele con una forchetta in modo da ridurle a purea. Aggiungete dell'olio vergine e tanto basta. 

Nessun commento: