martedì 3 gennaio 2017

JOCHI 'I PICCIRIDDI - armando carruba -


A TOCCU CUMPAGNU

'O solitu si jucava 'ntò curtigghiu dda' scola e cchiù erumu megghiu era! 'U capu jocu faceva 'u toccu; un carusu nisceva fora e tutti l'autri si mittevunu a circulu, mani ccu mani, cche' spaddi versu fora e 'a facci versu dintra.
Chiddu c'avìa ristatu fora 'o circulu aveva ghiri giru giru sinu a quannu tuccava e spaddi un cumpagnu, e poi 'ttaccava a curriri; chistu lassati i manu ddo' cumpagnu di latu a latu, aveva a scappari e curriri ppi fari u giru ddo' latu cuntrariu. Sa chistu, sfidatu, faceva cchiù prestu dill'autru, sfidanti, ripigghiava u so' postu; sa invece arrivava tardu, ristava 'i fora, e ora tuccava a iddu girari, tuccari 'e spaddi, 'n nautru cumpagnu e curriri, curriri in tempu a pigghiarisi u postu. Sa nun cci arrinisceva, ristava ancora fora, sinu a tri voti, a terza vota di secutu era squalificatu e si puteva assittari supra u bisulu a vardari all'autri cumpagni chi ripigghiavunu a ghiucari.
Quannu supra 'u bisulu i squalificati arrivavanu a tri, 'u capujocu 'i chiamava e ci 'ssignava 'na pinitenza!

Nessun commento: