martedì 24 gennaio 2017

LU SCOGGHIU E LU DIAMANTI di Venerando GangiLU SCOGGHIU E LU DIAMANTI

Cu' appi oricchi di ascutari
di li petri lu parrari
zoccu 'ntisi lassau scrittu
di li posteri a profittu;
cioé a diri l'auti vanti
ca lu Scogghiu e lu Diamanti
iddi stissi si adattaru,
e a 'stu modu li spiegaru.

Lu scogghiu:
Ju non sugnu luminusu
ma giganti machinusu.

Lu Diamanti:
Ed ju picciulu e lucenti
tiru a mia li sguardi attenti.

"Varii 'ntrà 'stu munnu
li criaturi sunnu,
ma d'iddi ognunu ha
li proprii qualità".

Venerando Ganci

Nessun commento: