venerdì 13 gennaio 2017

SITI D'AMURI di Armando CarrubaQuannu ti penzu
'u me' cori ridi...
Ppi mia ssì
duci sinfunia
ca fa natari
'i me' riordi
'ntò mari dda' vita.
'U tempu ccu tia
è simenza d'amuri,
ca mi fa séntiri
chiddu ca sugnu 

Armando Carruba


Nessun commento: