lunedì 7 marzo 2016

ACCUSSI' PRIJAVUNU L'ANTICHI (popolare ricerca di Armando Carruba)

ACCUSSI' PRIJAVUNU L'ANTICHI.
O cran Matri rà Nunziata,
siti bedda e siti amata
e cu' viri 'u vuostru visu
va sicuru 'n pararisu.
O cran matri rà Nunziata,
vui siti la mia abbucata.
Cuant'è beddu lu vuostru visu
si muoru, purtàtimi 'n pararisu.
(popolare)

Nessun commento: