lunedì 7 marzo 2016

LA ZA' MARADENZIA LA NORA E LU FIGGHIU Anonimo Ingegniere

LA ‘ZA MARADENZIA, LA NORA E LU FIGLIU.

La ‘za Maradenzia, mentri chiovi fora,
‘ncazzata,aspetta lu risbigliu di la nora.
Sunnu già abbuccati li deci di matina
e la nora s’apprisenta ‘nta la cucina.

Si susi 'nfuriata di lu casciabbancu,
comu ‘na taddarita si stuia lu mussu,
russa ‘nta la facci, mani a lu ciancu,
sciogli la cruna,parti lu lisciabbussu.

“ Agghiurnau, pi madama la riggina?
Arriniscistivu a smurcari di lu lettu?
L’accapisciu, veni a forti la matina,
si la notti pi l’ura nun c’è rispettu.

Chi fa’ , ti lu strascinasti a ballari,
nun bastau‘na jurnata a cusciuliari?
‘Ddu poviru figliu miu, a lu livatu,
mi parsi ‘n fantasimu ‘ntuntarutu.

Ci sminuzzavu lu pani ‘nta la lattera,
‘mmeci di zuccaru,pigliau la salera.
‘N testa c’àvi sulu travagliu,pinzera,
nun arreggi chiù, di matina a la sira.

E iu,di matri, pi lu beni chi ci vogliu,
ci dissi di guardarisi lu portafogliu.
Ti ‘mprufumi,nesci,ti metti a firriari,
e ogni jornu ‘na vistina d’accattari.

E po’,tutta ‘n tiru,tisa e allicchittata,
cu ‘ddi labbra russi e bedda pittata,
ti fissìi, comu ‘na ciavula stracquata,
e pari chi la nostra casuzza t’assicuta.”

La nora ciuscia, visu chinu di cremi,
si sciogli li capiddi,si leva la vistaglia,
pista cu li pedi, arrispunni pi li rimi,
allamannu comu scecca c’arraglia.

“ Ora spiddìu di sguazzarisi la vucca?
‘Nzoccu à dittu Vossia, nun mi tocca!
Ci lu dissi a ‘ddu figliu chi nun è cosa,
so matri è sparrittera e piducchiusa.

Trasi ‘nta la coppula di lu patreternu,
la me vita sta’ addivintannu ‘nfernu,
mi cunta li passi, è ‘na vipara ‘n caluri,
jietta sulu vilenu,m’abbutta di palori.

Nun pozzu jiri chiù ‘nta lu parrucchieri,
l’autru jornu si ni jiu ‘nta lu gioiellieri,
ci addumannau lu costu di la cullana
chi m’accattau iu,’dda nora sfraguna.”

E mentri li vuci arrivaru a lu dammusu,
trasi lu figliu, chi avìa ‘ntisu ‘stu marusu,
li talìa e grida :”Basta,nun ni pozzu chiù!
Sapiti chi vi dicu? A ‘ddu paisi, tutti du’!”
Anonimo Ingegnere.

Nessun commento: