giovedì 31 marzo 2016

PESCE D'APRILE di Armando Carruba

'U PISCI D'APRILI
'U primu pisci d'aprili fu di marca siciliana, cci 'u fici Lecu a Ceriri 'dda matina ca scumparìu Pruserpina.
Plutoni, re ddù 'nfernu, mentri si truvava 'ntè paraggi di Catrugiuvanni ccu' so' carru tiratu da ddu' cavaddi scuri giannetti, 'ntà chianura ca c'è attornu attornu 'o lagu 'i Pergusa vitti 'na bedda picciotta chi cugghieva ciuri, sa fuju e sa' purtò 'o 'nfernu.
'A matri Cériri, dispirata, circava so' figghia e jeva gridannu:
- Prusérpinaaaa!.... Prusérpinaaa... dimmi unni sì, rispunni a to' mammaaa!...
E Lecu, pinzannu a divirtirisi ripiteva ora d'un latu ora di n'autru:
- Mammaaaa!... Mammaaaa!...
Cériri curreva 'ffannata ora di ccà ora di ddà, a secunnu di unni sinteva veniri 'a vuci; e poi, cco' ciatu ca ci ristava, turnava a gridari:
- Pruséerpinaaaa!... Prusérpina!... rispunni a tò mammaaa!...
E torna vota Lecu, di ccà e di ddà:
- Mammaaa!... Mammaaa!...
Lecu schirzusu, senza pinzari 'o duluri 'i dda' povira matri, cuntinuava a ghiabbàrila, e 'a faceva curriri di ccà e di ddà.
Fu 'u primu pisci d'aprili, bruttu assai pi 'na matri disulata. Ma 'u pisci d'aprili è giucularu... pensa a schirzari... e non senti àutra ragiuni.

Nessun commento: