venerdì 18 marzo 2016

USANZI 'I 'NA VOTA Armando Carruba


'I pampini di palma travagghiate e i ramitti d'alivu binidiciuti 'a Duminica della Palmi si mittevunu a capizzu dde' letti ppi dumannari 'a prutezioni divina e teniri luntani i spiriti maligni. Palmi e ramitti d'alivu binidiciuti s'attaccavunu 'ntà 'n anculu o 'n mezzu 'e campi di granu, di favi o autru ppi dumannari e spirari 'nu raccoltu abbunnanti.
'I picciotte schette, dopu a missa s'allistevunu a mettiri 'ntà braci addumata a pampina cchiù bedda dda' pampina cco' zitu c'aveva rialatu, dicennu ppi tri voti: "Palma biniditta ca veni na vota all'annu, dimmi si mi maritu all'annu!" 'A pampina si bruciava regularmenti, vuleva diri 'i no. Se, inveci, scuppittava e satava 'a risposta era sì!


Accussì prijavunu l'antichi

O cran Matri rà Nunziata,
siti bedda e siti amata
e cu' viri 'u vuostru visu
va sicuru 'n pararisu.
O cran Matri rà Nunziata,
vui siti la mia abbucata.
Cuant'è beddu lu vuostru visu,
si muoru, purtàtimi 'n pararisu.

                                                                    armando.carruba@email.it

Nessun commento: