lunedì 18 luglio 2016

ACCUSSI' E'... Armando Carruba


C'era 'na vota, 'nu beddu vinticeddu ca vineva ddo' mari e 'n'arrifriscava tutti. Ma riordu 'e Carcari, i primi a piazzarisi cca' siggitedda davanti a' porta eranu i vecchi, poi i picciriddi e l'omini ca turnavunu ddo' travagghiu e all'ultimu i fimmini dopu c'avevanu priparatu 'i manciari. 
'Na manera comu 'n'autra ppi fari fari chiacchiri, abbivirari i rasti ddo' basilicò, ppi stari insemmula.
Era nautra cosa... oggi 'a za Maria nun s'assetta cchiù davanti a porta 'i casa, e mancu u vicinatu. Oggi c'è 'u CONDIZIONATORE autru c'aspittari 'u vinticeddu friscu e romanticu ddo' mari, ma quannu mai???
Se firriamu 'nté quarteri pupulari, difficili ca truvamu qualcunu c'aspetta 'u friscu ddo' mari, oggi porti e finestri incatanizzati e supra i muri dda' casa, macari chiddi ca ci voli picca a cadiri, ci sunu 'sti mutura ca tinanu l'aria caura e mannanu dintra chidda frisca!
Magari 'a za Maria 'a matina s'arrusbigghia ccu l'ossa chini di duluri rumantici, ma parrannu cca' vicina 'i casa ppo' diri: "L'ha vistu 'u me' novu condizionaturi? E' 'n cinima! s'ammucca magari l'umido! Havi tre velocità e quannu è al massimo, pari 'i 'ssiri 'a punta 'o molu comu ciuscia 'u ventu!"
E chidda, invidiusa: "Ma nun senti friddu? nun ci pigghia 'a 'fruenza?"
E cca' 'a za Maria è un capolavoro: "Tranquilla cummari, lo strumentu è attrezzato, all'occorrenza mittemu in azione 'a pompa 'i caluri, e chiddu cchiu' forti di un lanciafiamme è!:::"

Nessun commento: