martedì 19 luglio 2016

GELUSIA: MALATIA O AMURI?'N amicu miu, 'na para d'anni fa, mi diceva ch'era gilusu e ccu è gilusu soffri quattru voti:
- pirchì è gilusu
- pirchì nun vulissi 'ssiri accussì
- pirchì 'ntà so' testa si fa film ca i vidi iddu sulu
'U gilusu voli sempri cadiri addritta comu 'e jatti, e macari ca havi tortu ppi tutti i roti, iddu è sempri cunvintu d'essiri 'ntò giustu
Ddò mumentu ca 'sta gilusia venni 'a luci ddo' suli, giustamenti dall'autra pirsuna è considerata comu mancanza 'i fiducia. Chiussai si è gilusi e chiussai s'accuppa l'autru, accussì l'autru senti 'u bisognu di pigghiarisi 'na vuccata d'aria frisca!
Gilusu va beni ma tuttu aviri un limiti e poi si dici macari ca l'omu gilusu mori curnutu :-)

Nessun commento: