lunedì 25 luglio 2016

'U GILATARU di Armando CarrubaQuannu vineva 'a 'stati

precisu...
comu 'u 'rrologgiu ddà stazioni, 
spuntava
ddo' pizzu 'i cantunera
'u gilataru...
Citro, turrune, cicculatti !
E i picciriddi
stavunu zitti e muti
aspittannu ddu conu
c'avissi rialatu
'n jocu 'i focu
'i filicità!

Armando Carruba  (25/7/2016)Nessun commento: