martedì 5 luglio 2016

DUCI AMICA di Armando Carruba

DUCI AMICA
Cridu ‘a tia
‘a to’ duci risata,
finestra ddo’ munnu.
Cridu ‘ntà to’ taliata
specchiu di vita onesta.
Cridu ‘ntà to’ manu,
pronta a dari…
Cridu ‘e to’ paroli
sinceri e chini d’amuri.
Cridu a tia amica mia
quannu muta
t’assetti ccu' mia
a taliari ‘u mari
Armando Carruba

Nessun commento: