martedì 19 luglio 2016

DIALETTIAMOCI INSIEME - Armando Carruba

CU' 'A VOLI COTTA E CU' 'A VOLI CRUDA
Chi la vuole cotta e chi la vuole cruda

Voli diri: disii e pritisi, i cchiù strani vuluti da tanta genti. Pari ca 'sta frasi è ditta ppa' prima vota da un monucu cucineri, assillatu dai so' cunfratelli ca ogni jornu si lamintavanu ppa' pasta. Cu' si lamintava ca era troppu cotta, e ccu' 'a truvava troppu cruda. Un jornu, 'u monacu cucineri scattiò e jittò 'a pasta 'nta' pignata granni in diversi voti. E accussì "accuntintò" tutti: cu' 'a vuleva cotta e cu' 'a vuleva cruda!

Nessun commento: