venerdì 15 luglio 2016

TERRA MIA di Pippo Borderi


             Il mai dimenticato amico Pippo Borderi eccellente organizzatore (foto Orazio Pistorio)                

'A TERRA MIA
Sì tantu cantata
ca ssì 'a cchiù bedda di tutti
ccu ddi beddi viduti
e ddu mari brillanti.
Sì fatta di petri antichi
e di vecchi riordi
unni vulissutu riviviri
'u tempu passatu.
Ora, cchiù tempu passa
cchiù vecchia ti fai,
ma li ricchizzi toi
nun vanu pirduti
anzi si fanu
cchiù beddi e novi
e ammirati
di poviri e ricchi.
E tu ssì ccà
bedda, eliganti:
pari 'n armatu autu e putenti
ca tanti amari guerri
cummatti e taci, in silenziu.
E ssì ammirata fra tutti l'autri
comu a cchiù bedda e antica città.
Sarausa !

Pippo Borderi

Nessun commento: