lunedì 13 febbraio 2017

AH L'AMURI di Armando Carruba

AH L`AMURI

Na sira, ca già pitittu avia
di lu piattu cchiù duci ca ci sia
ci dumannò ccu modi a mugghieri
s`aveva desideriu ppi l`amuri...

Idda, la mischina, ca ppi cuscienza
stava durmennu ma in circustanza
ci dissi: - "Sì beddu Turiddu miu
pronta sugnu ppi ogni to` disiu!"

Iddu ci rispunnìu: - "A mugghieri
ca ppi pruvari lu veru piaciri

nun ha `ssiri `na balata `i ghiacciu
lamentati sempri a più non possu!"

- Se pirchissu Turiddu, t`accuntentu
`ntà bulletta ddo` gas c`è aumentu
nun ti dicu telefunu e luci...
- Bonu cchiù mugghieri, dormi `n paci!

Armando Carruba (6.6.2016)

Nessun commento: