sabato 11 febbraio 2017

TIRRIMOTU di Armando Carruba

Per non dimenticare...

TIRRIMOTU
Bruttu `rruspigghiarisi `i matina
e ascutari `sta gran malanova
ccò tirrimotu ca ci fu stanotti
ca `sdirrubbò casi e fici motti
E `sta nutizia fu `ntà `n mumentu
`na vera bumma ppi tuttu `u munnu
subitu scattò `a sulidarietà
ca ccu havi `n cori lu duna ddà
Vulissi Diu ca `sti puliticanti
senza pulitica jssunu avanti
ora ci vonu fatti e non paroli
ppi purtari rifriscu a `sti cristiani
Vulissi ancora ca dda` `sti petri
ci nascissuru tanti beddi ciuri
`a spiranza ultima a muriri
fozza picciotti cca` ricostruzioni!
Armando Carruba (24/8/2016)

Nessun commento: