martedì 14 febbraio 2017

SANTU VALINTINU

Ho scritto t'amo sulla rena... e 'u ventu di coppu l'ha portato via... l'ho scritto poi sul mio cuore...
Eh San Valentinu! 'Sta festa à vulutu a Chiesa ppi livari nu ritu romanu ddo' diu Lupercus...
Chi facevanu? No dicu chi facevunu? 'U jocu ddo' bussolottu!!! 'Ntà n'urna vinivunu misi i nomi di omini e fimmini, i riminavunu bonu bonu e poi un picciriddu pigghiava a casu i coppie ca ppi 'n annu sanu si accoppiavunu finchè il rito della fertilitati nun fussi conclusu. L'anno appressu, sutta ccu autri coppii... A 'stu puntu a Chiesa circò un Santu "per gli innamorati" ca jittassi 'n chianu 'stu Lupercus e chiddu ca puteva fari 'sta parti fu San Valentinu ca di sira a matinu si truvò misu 'ntà 'sti centu missi!
 San Valentinu fu martirizzatu 'u 24 'i frivaru ddo' 270 e pari, ca mentri era 'o carciri s'innamorò di 'na carusa orba 'i l'occhi figghia ddo' vardianu, ca dopo co santu muriu fu miracolata e ci vitti bonu!
Finu a ccà 'a storia e liggenna, oggi c'è nautra storia, ppi nun siri piddirini si'agghiri 'o risturanti a festeggiari l'AMURI pirchì "l'amuri e la fidi, all'opira si vidi" e per quantu l'amuri è travagghiatu, ogni cunsigghiu nun è sintutu pirchì "amuri nun senti cunsigghi".
W L'AMURI chiddu sinceru, chiddu veru, chiddu 'ntà 'na parola c'arricrìa 'u cori e nun fa chianciri famigghi e figghi...
Buon San Valentinu a tutti

Nessun commento: