sabato 22 luglio 2017

Chi ti cuntu e chi ti dicu....Che cauru picciotti mei... 'e setti raricuna! autru chi storii e geografiii. E ju fazzu comu fanu i biduini... chi fanu? ccu ddu' gran cauru si cummogghiunu tutti pari pari pari. E ju stamatina mo sogno vistuto comu 'na jurnata primaverile e mi n'haju jutu a mari a Funnucu Novu (ca oramai si fici vecchiu). Che cosa non vi debbo cuntare!!! Mi hanno taliato storto e mi hanu lassatu sulu scantannusi ca eru pazzu. Ah ci voli nenti a liberari 'na spiaggia... Bon fine simana a tutti e quannu scrivu tutti siti pappiddaveru TUTTI

Nessun commento: