lunedì 31 luglio 2017

L'ANGOLO DEL POETA a cura di Armando Carruba


LA VURPI, LU RISIGNOLU, LA CICOGNA, E LU CORVU

Di Musica na Vurpi dilittanti
a un Risignolu cci dissi: Cumpari,
a tia li megghiu carni iu vogghiu dari
basta ca sempri a lu miu latu canti.
Rispusi 'na cicogna: sì 'gnuranti
si di la Vurpi ti lassi 'ngannari.
Un Corvu allura accuminciau a gridari:
No la criditi, amicu, ca è farfanti.
Non t'ingannu, la Vurpi rispunniu,
Senti... non è minzogna....'Un mi la fai,
dissi lu Risignolu, e si nni jiu.
Cu sta favula mia, si no lu sai,
ti avvertu: ca a stu Munnu, amicu miu
lu minzugnaru non è cridutu mai.

Giuseppe Marraffino 

Nessun commento: