mercoledì 12 luglio 2017

LUI e LEI - Armando Carruba -


LUI - Carmela, dumani ca facemu 50 anni di matrimonio ammazzu un cunigghiu!

LEI - Un cunigghiu? Ammazzari a ddu gran sdisonestu di to' cucinu ca ni fici canusciri !

Nessun commento: