mercoledì 5 luglio 2017

JOCHI 'I 'NA VOTA - popolare -

JOCHI 'I PICCIRIDDI
Haju na vistinedda
ca è tantu sapurita
e quannu mi l'haju a mettiri
quannu mi fazzu zita
zita cu li banneri
bongiornu cavaleri
Haju na vistinedda
ca è tantu sapurita
e quannu mi l'haju a mettiri
quannu mi fazzu monica
monica cu lu velu
Maria mi porta 'n celu
'n celu cu li banneri
bongiornu cavaleri!

Nessun commento: