mercoledì 30 dicembre 2015

NOTTI DI CAPUDANNU di Santo Grasso

“Notti di capudannu”
Comu ogni vota nni sta ricurrenza,
festa sintuta pi l’umanità,
c’è l’annu vecchiu prontu a la partenza
pi jirisinni o munnu ‘a virità.
Stu vicchiareddu veni assicutatu
puru s’ha statu bonu e ginirusu,
mischinu ‘un havi mancu n’avvucatu,
pi addifinnillu d’ogni tintu abusu;
misu a ‘na gnuni varda spavintatu,
nun s’addifenni, si ni resta mutu,
prima di fari parti du passatu,
s’aspetta almenu n’urtimu salutu.
Ma ‘nta sirata di fistiggiamenti
nuddu lu jisa all’aria lu biccheri
pi arricurdari i tanti avvinimenti
facènnu cu la menti un passu arreri.
Senza n’appellu veni giudicatu
culpevuli, e ‘ntu menzu da nuttata,
senza rimorsi vèni cruvicatu
cu ‘a sula cruci supra ‘na balata.
Evviva l’annu novu! Binvinutu!
Veni acclamatu di la genti in coru;
puru si è n’illustri scunusciutu,
porta ‘a spiranza carricata d’oru.
Stu picciriddu ca è fistiggiatu,
nun po mancu ‘i luntanu suspittari,
ca dopu un annu veni cunnannatu
cu ‘a pena capitali di scuntari!
Poviru figghiu, chi maligna sorti!
Ancora addèvu, havi priparata
la fossa,. cu la data di la morti
e ignota cruci supra la balata!
tribàLe

Nessun commento: