lunedì 12 settembre 2016

JOCHI 'I 'NA VOTA di Armando Carruba

CARICABOTTA

Acchiana 'u patri ccu tutti i so' figghi! detto anche A ccaricabotta. Si parra di 'n jocu ca junceva 'u divertimentu all'aria aperta a0 tradizioni ddo' dialettu sicilianu in quantu si recitavanu macari alcune formule in dialetto. I jucaturi si spartevunu in ddu squadri, un picciriddu si pujava 'o muru e 'n autru ci chianava supra 'i spaddi. Sempri accussì finu a quannu 'u primu nun rinesci a suppurtari 'u pisu dill'autri cumpagni 'i supra e cadi 'n terra! 'U primu a satari, duranti 'a curca, ha vuciari: "Acchiana 'u patri ccu tutti i so' figghi!" gli altri  bambini devono rispondere con "lu figghiu" L'urtimu jucaturi dda' squadra  à recitari 'sta filastrocca sintennu già 'a vittoria 'ntà sacchetta: "Quattru e quattru ottu, scarica lu bottu; l'aceddu cu li pinni scarica e vattinni; unu, dui e tri fannu vintitrì, unu, dui e trì fannu vintitrì, ti dugnu 'n pizzuluni e mmi nni vaju"...

Nessun commento: