mercoledì 21 settembre 2016

SICILIANANDO Armando Carruba


HAJU RAGGIUNI E MI LA MANCIU SQUARATA
Ho ragione e me la devo mangiare scotta

Si dici accussì quannu, macari avennu centu canni di raggiuni, s'ha suppurtari ccu dici 'u cuntrariu. Accussì quannu 'u maritu si lamenta pirchì 'a pasta è squarata e 'a mugghieri, nun putennu ammucciari 'u suli cca' riti, ci rispunni "Hai raggiuni!" 

Nessun commento: