martedì 13 settembre 2016

ORTU, BARCUNI E CAMPAGNA

Cugghitivi i patati chiantati a màju. Arati e cuncimati i laùri. Cugghitivi i cutugna, i nuciddi e i granati. Trapiantati l'urtaggi di 'nvernu (brocculi, brucculuna, lattughi...) ppi cugghìrili dopu ddu', tri misi. Si cògghiunu ancora cucuzzi e citrola. Siminati spinaci di misi a misi, p'avilli 'nsinu ad aprili; siminati càuli cappucci. Nun aviti primura di vinnignari; sapuri duci di racina e rappu non troppu virdi chi fa divintari aspru u vinu; 'u cocciu s'havi a scippari ddo' rappu facilmenti, lassannu attaccatu un giummittu di purpa.
'Ntà vigna livatici i pampini 'e viti. 'Nté livara, vardannu 'u fruttu che va maturannu, signativi i pianti scarsi ppi 'nsitàrili a marzu. Cugghìtivi i primi alivi ppi mittilli 'n salamòria. Dopu 'a cugghiuta d'alivi, apprufittati dde' primi acqui ppi siminari sutta i pedi d'alivi favi, luppinu, cicèrchia (puru a primavera), dopu aviri datu o tirrinu perfostatu e caucanàmidi.
Dopu i primi chiuvuti, spùntanu i funci: stati attenti.
Cuncimati i crisantemi e sbuttunàtili, scippànnucci un pocu di buttuna e lassannu sulu i cchiù forti e beddi.  

Nessun commento: