giovedì 29 settembre 2016

SICILIANANDO Armando Carruba

                                                Carcere UCCIARDONE a Palermo

CURRI QUANTU VOI, CA' T'ASPETTU
Corri quanto vuoi, son qua ad aspettarti

'Sti paroli erunu stampati supra 'u purtuni dda' Vicaria (anticu carciri 'i Palermu di piazza Marina). Oggi 'u carciri a Palermu è l'Ucciardoni chiamatu macari "I setti salmi" (ppi diri quantu è granni 'u tirrinu ddo' carciri) o "'a vignicedda".
'U vecchiu carciri di piazza Marina, arristò sempri un luogo di pena... c'è 'u palazzo dde' Tassi.   

Nessun commento: