domenica 4 settembre 2016

PISATICI LU GRANU PPI ME' MATRI di Romeo - Ciccimo Sineri - voce Armando Carruba


PISATICI LU GRANU PPI ME' MATRI

Era 'na vecchia matri
ccu' 'a peddi tirata supra l'ossa
campava sula, sula e attimurata,
aspitannu di jnchiri 'a fossa,
senza cchiù nuddu disiu, rassignata.

Tanti e tanti voti,
visitannu lu vecchiu sposu mortu,
taliava la so' ultima dimura
e 'ntrà la gioia e lu scunfortu
pinsava: prestu veni la me' ura...

Senza rabbrividiri, supra la fossa,
ccu' l'ussuta mani
'a terra accarizzava chianu chianu...
e suspirannu dicìa:
Chista, chista è la vera casa mia,
l'unica cosa ca nun pozzu dari!

Pirchì la robba, la casa e li dinari,
ancora in vita ci l'avia dunatu,
all'unicu so' figghiu affiziunatu;
e spugghiatu s'avia di l'usufruttu,
lassatu da lu vecchiu sposu mortu.

E 'stu figghiu, c'avia avutu tuttu,
ora, cchiu' ppi duviri ca pp'affettu,
ppi sustinilla 'a ricumpinsava
dannuci granu...
Sì, ma ci lu pisava!
E sì... ci lu pisava!

E ci diceva, tutti li voti ca idda ci jeva:
"Pisatici lu granu ppi me' matri!"
"Ohu.. pisatici lu granu ppi me' matri!"
Propriu accussì lu figghiu ci diceva
a tutti li so' figghi e a la mugghieri,
mentri la vecchia in pettu si sinteva,
a pezzi, a pezzi tagghiari lu cori !

Pisatici lu granu ppi me' matri, pisatici...
Madonna chi cunnanna!
Binidittu mi sì, figghiu aduratu
binirittu mi sì, Diu sia ludatu,
ma tuttu chiddu ca ju t'haju datu,
l'haju pisatu ju? l'haju pisatu?

Tutta la gioia, l'amuri, l'affettu
i rinunzi, i sacrifici, lu me' ciatu,
'u sangu miu, lu latti di lu pettu,
l'haju pisatu ju? l'haju pisatu?

Nun c'è vilanza no, nun c'è stadia
ppi ccu è matri, matri comu a mia!
Pisatici... Pisatici... Oh granni Diu
nun ci l'aviti a scriviri a piccatu,
e se piccatu c'è, lu tortu è miu,
e scuntu ancora, se nun l'haju scuntatu.

A mia la pena, Diu Onniputenti,
a iddu no, a me' figghiu nenti!
A iddu nenti... nenti!

ROMEO - CICCINO SINERI 

Nessun commento: