giovedì 22 settembre 2016

SICILIANANDO - Armando Carruba -


A CCU' VOLI FARI SURDATU, MANCIARI, VIVIRI E STARI CURCATU, QUANNU E' URA 'I FARI 'A GUERRA, PANZA ALL'ARIA E CULU 'N TERRA!
Ci vuole fare il soldato, Mangiare, bere e stare coricato. Quando è ora di fare la guerra, (finisce) pancia in aria e culo per terra...

E ppi 'sta scaciuni morto defunto! C'è 'na tiritera ca cantavumu di picciriddi... 'u sacciu ca 'a sapiti tutti, ma a sapiti tutta pappiddaveru o 'nzinu "scuppamu 'u culu 'n terra o 'ntappa 'u culu 'n terra" ??? Eccu ccà:

Dumani é duminica
cci tagghiamu 'a testa a Minica
Minica nun c'é
cci tagghiamu 'a testa 'o re.
'U re é malatu
cci tagghiamu 'a testa 'o surdatu
'U surdatu va a la guerra
e 'ntappa u culu 'n terra.
'U 'ntappa leggiu leggiu
pirchì dumani va 'o culleggiu
'u 'ntappa forti forti
pirchì dumani va a la morti
cci accattamu 'n terzu di vinu
e cci lu fricamu 'ntò cularinu!

Nessun commento: