lunedì 6 marzo 2017

FILASTROCCA

A mamma fici 'u puppu
a mia nun mi nni desi
'sta pezza di gran pagghiazza
oh chi colira mi desi
'U babbu turnò a casa
e 'u puppu nun 'u truvò
ci dumannò 'i 'sta cosa
e a mamma 'a cappuliò

Nessun commento: