giovedì 9 marzo 2017

LUCI DI L'OCCHI TOI di Orazio Minnella

LUCI DI L’OCCHI TOI

Non trovu stiddi ddà supra lu celu,
ma quannu la me’ testa poi la calu
li vidu stralucenti senza velu
supra la facci to’,comu ‘n rialu,
‘nvitannumi cu tuttu lu so’ zelu
mentri a lu cori me’, dununu scialu.
Poi ‘dd’occhi toi mi sciogghiunu lu jelu,
e subitu, li setti celi scalu.


Orazio Minnella

Nessun commento: