lunedì 25 gennaio 2016

all'avv. Piero Figlioley di Armando Carruba

 …a Piero Fillioley

Vulisti ppi lettu ‘a terra,
‘a stissa ca ti parturìu…
e idda t’abbrazzò
comu ‘na matri
‘n figghiu.
Cu sapi ssu nni viri
sustari a lu to’ lettu
ccu ’n pinzeru mutu
ccu amuri e ccu rispettu;
e ‘u cori ca n’arriri
pinzannu ca ‘nta morti
(accussì comu ‘nta vita)
vicinu tu vulisti,
a dormiri ccu tia,
‘a genti ‘i Sarausa
ccu la cuscenza netta
e ‘i caddi ‘nta li manu.
Pieru Fillioley,
figghiu d’Archimedi,
‘nta morti ‘nzignasti
comu si campa in vita.
A genti quannu passa
ti riri e ti saluta
pirchì ssi  figghiu raru
dda’ nostra Sarausa.

Armando Carruba      


      

Nessun commento: