domenica 10 gennaio 2016

AMURI MIU Armando Carruba

AMURI MIU

'Nta 'stu jocu
d'amuri...
mi nni staju mutu.
'U veru amuri
non havi bisognu
'i paroli, ca figghiunu
sulu paroli.
Trasi 'ntò cori
di ccù mutu
sapi ascutari.
E tu, 'n jornu
forsi...
'u lassi trasiri


Armando Carruba

Nessun commento: