mercoledì 27 gennaio 2016

TIRITERE

TRAVAGGHIAMU TRAVAGGHIAMU

Travagghiamu travagghiamu
c'è Maria ca n'accumpagna
n'accumpagna stamatina
ppi pighiarini l'acquazzina;
l'acquazzina è 'na spunzera
ni dicitini li pinzera
l'acquazzina è nna la menti,
binidicitini li sentimenti;
l'acquazzina è nn'i violi
biniticitini li paroli;
l'acquazzina è n'ta li puma
binidicitini la pirsuna;
l'acquazzina è in ogni cosa
binidicitini li fusa;
l'acquazzina veni da lu mari
binidicitini li tilari.
Travagghiamu travagghiamu
c'è Maria ca n'accumpagna

Nessun commento: